žiadosť o úver


I. Osobné údaje:

II. úver:

Úverová vás zaskočí a musí byť vrátená.
Skontrolujte, či vaše splácanie kapacitu, než sa zaviazať