Naše ponuky

Odkúpenie úverového

Toto riešenie sa skladá z nahradenie jedného alebo viacerých existujúcich úverov jediným úverom rýchlosťou 2.9% v Maxi Finance ®, ale odpisovaný po dlhšiu dobu v súlade s príjmami dlžníka. Jednotlivci sa môžu a pokúsiť sa nájsť schodné riešenie svojich dlhov.

  • Informácie

Špecialisti posúdi vašu žiadosť a úver vždy dostanete e-mail s termínom vášho úveru a mesačné platby, ktorý je pre vás najlepšie, všetci, ktorí majú relatívne nízkou rýchlosťou v rozmedzí od 2% do 5%